Jezik:

Program razvoja podeželja


NAZIV AKTIVNOSTI
Nakup kosilnice, traktorske, krožne, zadnje, nakup krmilno-mešalne prikolice, dodatne opreme za krmilno mešalno prikolico, teleskopski nakladalnik, tandem prikolica s potisno steno iz naslova podukrepa 4.1/enostavna naložba-kolektivna naložba. Naziv investicije: nakup kmetijske mehanizacije.


POVZETEK
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za sredstva za nakup nove kmetijske mehanizacije, zaradi posodobitve le-te ter nove usmeritve v rejo pitanega goveda. Investicija je bila potrebna tudi zaradi nove-dodatne lokacije hleva.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI
Nakupili bomo stroje, s katerimi bomo vsakodnevno opravljali v hlevih. Za hranjenja živali bomo uporabljali krmilno-mešalno prikolico z dodatno opremo (puhalo za nastilj), za čiščenja hlevov in dodajanje sestavin krmnega obroka v mešalno prikolico teleskopski nakladalnik, kosilnico za košnjo trave in tandem potisno prikolico za transporte žit in silaže v času žetve in za nabavo nastilja za piščančji hlev.

 

CILJI
• posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
• ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
• zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali;

 

PRIČAKOVANI REZULTATI
- izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, zmanjšanega transporta krme
- izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe živali in uvedbe proste reje govejih pitancev
- izboljšanje krmnega obroka zaradi kakovostnejše hrane